В помощь учителю

Матеріали педагогічної виставки м. Запоріжжя, 2014 дивіться тут, будь ласка.

___________________________________________________


Благодарим учителей Заводского района, принявших участие в проведении конкурса "Олімпійське лелеченя","Козацький гарт":

1.Богданов Юрій Віталійович – головний спеціаліст територіального відділу    освіти, молоді та спорту Заводського району.
2.Сапетка Валентин Володимирович – вчитель фізичної культури Запорізької    гімназії № 47.
3.Сироватка Лариса Володимирівна - вчитель фізичної культури Запорізької    гімназії № 47.
4.Люта Наталія Станіславівна - вчитель фізичної культури ЗНВК № 67.
5.Сімілєт Ілона Анатолівна -  вчитель фізичної культури ЗНВК № 67.
6.Іванова Оксана Володимирівна - вчитель фізичної культури ЗОШ № 75.
7.Величко Олеся Станіславівна - вчитель фізичної культури гімназії № 46.
8.Каріка Тетяна Дмитрівна  - вчитель фізичної культури гімназії № 46.
9.Передерій Наталія Володимирівна - вчитель фізичної культури ЗОШ№85
10.Медведєва Раїса Семенівна - вчитель фізичної культури ЗОШ № 13.
  


Терминологический словарь
«Компетенция» - совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), которая позволяет ставить и достигать цели.
«Компетентность» - интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности к деятельности, основанной на знаниях и опыте.

в наиболее общем понимании «компетентности» означает соответствие к предъявляемым требованиям, установленным критериям и стандартам в соответствующих областях деятельности и при решении отдельного типа задач, обладание необходимыми активными знаниями, способность уверенно добиваться результатов и владеть ситуацией.
условия формирования ключевых компетенций
Ключевые компетентности формируются, если
·       обучение носит деятельностный характер;
·       идет ориентация образовательного процесса на развитие самостоятельности и ответственности обучающегося за результаты своей деятельности (для этого необходимо увеличить долю самостоятельности работ творческого, поискового, исследовательского и экспериментального характера);
·       Создаются условия для приобретения опыта и достижения цели;
·       применяются такие технологии преподавания, в основе которых лежат самостоятельность и ответственность педагога за результаты своих обучающихся (проектная методика, реферативный подход, рефлексия, исследовательский, проблемный методы, дифференцированное обучение, развивающее обучение);
·       происходит усиление практической направленности образования (через деловые, имитационные игры, творческие встречи, дискуссии, круглые столы);
·       педагог умело управляет обучением и деятельностью обучающихся. Еще Дистервег говорил, что «плохой учитель преподносит истину, хороший - учит ее находить», а для этого он должен сам обладать педагогической компетентностью.

Перелік обов'язкових документів вчителя фізичної культури
1) Закон України про освіту.
2) Конвенція про права дитини.
3) Закон України "Про фізичну культуру і спорт".
4) Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації".
5) План заходів на виконання Цільової комплексной програми "Фізичне виховання -
здоров'я нації".
6) Національна доктрина розвитку фізичної культури та спорту.
7) Державні вимоги до системи фізичного виховання.
8) Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів.
9) Відомості про дітей, які за станом здоров'я відносяться до підготовчої та
спеціальної медичних груп.
10) Навчальні програми:
- для 1 - 4 класів;
- для 5 - 9 класів;
- для 10-11 класів.
11) Навчальна плануюча документація
- графік розподілу і проходження навчального матеріалу;
- плани-конспекти на серію уроків;
- дидактичний матеріал.
12) Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури в поточному навчальному
році(наприклад);
13) Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури.,(щодо особливостей
застосування контрольних нормативів...), методичні пояснення щодо
оцінювання навчальних досягнень у 2011-2012 н.р.
14) Науково-методичні та науково-популярні журнали з фізичної культури.
15) Класні журнали.
16) Матеріали до атестації.
17) Журнали спортивних секцій (якщо діяльність секцій фінансується за рахунок коштів
гурткової роботи).
18) План спортивно-масових заходів на навчальний рік.
19) Положення про проведення спортивно-масових заходів в закладах освіти.
20) Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ
України. 21) Документація з техніки безпеки:
- посадова інструкція: учителя, учителя фізичної культури, старшого учителя
фізичної культури, керівника гуртка;
- інструкція з охорони праці, правила поведінки учнів у спортивному залі,
спортивному майданчику;
- інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів;
- інструкція з охорони праці під час проведення занять з усіх розділів програми
(легка атлетика, гімнастика...)
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів;
- акт проведення перевірки на надійність спортивного обладнання;
- акт-дозвіл на експлуатацію спортивного залу.
22) Інвентарна книга.
23) Паспорт спортивного залу.
24) План роботи спортивного залу на рік.
25) Перспективний план оснащення спортивного залу.
26) Графік роботи спортивного залу.
27) Правила електробезпеки у спортивному залі.
28) Інструкція з пожежної безпеки у спортивному залі.
29) План евакуації у випадку аварійних ситуацій у спортивному залі.
30) Схема евакуації зі спортивного залу.
31) План роботи предметно-методичної комісії вчителів фізичної культури школи.
Протоколи засідань.

Комментариев нет:

Отправить комментарий